php

جلسه ۴۱: آرایه ها قسمت ۱ در php

آرایه ها و عملیات آنها

در این بخش در مورد چاپ و یافتن طول آرایه ها صحبت خواهیم کرد.سرفصل مباحث این جلسه به شرح زیر می باشد:
  • نمایش ساختاری یک آرایه در خروجی
  • طول یک آرایه
همانطور که پیش تر گفتیم، آرایه مانند لیستی از مقادیر است. ساده ترین نوع آرایه توسط اعداد شاخص گذاری شده و با توجه به همان شاخص ها مرتب سازی می شود. شماره شاخص ها از ۰ شروع می شود.برای اشکال زدایی کد هنگام کار با آرایه ها، بسیار مهم است که به کلید ها و مقادیر مرتبط به آنها توجه کنید. در بسیاری از مواقع داشتن طول آرایه نیز می تواند مفید باشد.

نمایش ساختاری یک آرایه در خروجی

برای چاپ کردن آرایه در یک فرمت خوانا به صورت زیر عمل می کنیم:
<?php
print_r($arrayName)
?>
این خط کد، کلید ها و مقادیر مرتبط به آنها را چاپ می کند. برای اینکه با نحوه کار ()print_r آشنا شوید، قطعه کد زیر را اجرا کنید.
<?php
$fruits = array("Type"=>"Citrus",1=>"Orange",2=>"Grapefruit",3=>"Lemon");//initializing associative array
print_r($fruits);
?>
برای دریافت توضیحات بیشتر در مورد آرایه ها، به مثال زیر توجه کنید.این قطعه کد، کلیدها، نوع داده ای مقادیر مرتبط به کلیدها (و طول آنها در پرانتز) و خود مقادیر را نمایش می دهد. برای آشنایی با نحوه کار ()var_dump قطعه کد زیر را اجرا کنید.
<?php
$fruits = array("Type"=>"Citrus",1=>"Orange",2=>"Grapefruit",3=>"Lemon");//initializing associative array
var_dump($fruits);
?>
اگر با استفاده از echo آرایه را چاپ کنید، تنها نوع داده ای مقادیر چاپ می شود.
<?php
$fruits = array("Type"=>"Citrus",1=>"Orange",2=>"Grapefruit",3=>"Lemon");//initializing associative array
echo $fruits;
?>
<?php
count($arrayName);
?>

<?php
$fruits = array("Type"=>"Citrus",1=>"Orange",2=>"Grapefruit",3=>"Lemon");//initializing associative array
echo "Length of \$fruits is ".count($fruits);
?>

طول یک آرایه

به تعداد کل عناصر موجود در آرایه، طول آرایه می گویند. این طول پویا است و می تواند با گذشت زمان تغییر کند. ما می توانیم طول یک آرایه را با استفاده از تابع داخلی count که به صورت زیر نوشته می شود بررسی کنیم.
<?php
count($arrayName);
?>

<?php
$fruits = array("Type"=>"Citrus",1=>"Orange",2=>"Grapefruit",3=>"Lemon");//initializing associative array
echo "Length of \$fruits is ".count($fruits);
?>

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا