php

جلسه ۴۴: آرایه ها قسمت ۴ در php

افزودن عنصر به آرایه

در این بخش می خواهیم در مورد افزودن عناصر به ابتدا، وسط و انتهای آرایه صحبت کنیم.سرفصل مباحث این جلسه به شرح زیر می باشد:
 • افزودن عنصر به ابتدای آرایه
  • استفاده از ()array_unshift
 • افزودن عنصر به انتهای آرایه
  • استفاده از ()array_push
 • افزودن و جایگزین کردن مقادیر در آرایه به صورت تصادفی

افزودن عنصر به ابتدای آرایه

برخی مواقع می خواهیم بدون تغییر هیچ کدام از عناصر فعلی موجود در آرایه، عنصری به ابتدای آرایه اضافه کنیم. در این شرایط می توانید از تابع ()array_unshift استفاده کنید.این تابع عناصر عبور داده شده را در جلوی آرایه قرار می دهد. توجه داشته باشید که لیست عناصر قبلی به عنوان یک کل جمع می شوند تا عناصر از پیش ساخته شده به همان ترتیب باقی بمانند. تمام کلید های آرایه عددی به نحوی تغییر می کنند که باز هم شمارششان از ۰ شروع شود.

استفاده از ()array_unshift

تابع ()array_unshift دارای دو و یا چند پارامتر ورودی است: پارامتر اولیه نام آرایه و پارامتر های بعدی عناصری هیتند که قرار است به ابتدای آرایه اضافه شوند.تصویر زیر مثالی از اضافه کردن عناصر به ابتدای آرایه است:

برای درک بهتر این موضوع قطعه کد زیر را اجرا کنید:
<?php
 $myArray = array(1, 2, 3);
 array_unshift($myArray, 4,5);
 print_r($myArray)
?>
<?php
$arrayName[key]=value;
?>
 • اگر از یک کلید قدیمی برای تخصیص مقدار استفاده کنید، مقدار جدید جایگزین مقدار قبلی خواهد شد.
 • اگر از یک کلید جدید برای تخصیص مقدار استفاده کنید، یک کلید جدید در آرایه ساخته خواهد شد.
قطعه کد زیر نحوه انجام این کار را در PHP نمایش می دهد.
<?php
$arr=array(1,3,5,7,9);
$arr[23]=71; // adding a new key and its assocaited value
print_r($arr);

$arr[2]=22; // replacing an old value at 2nd index
print_r($arr);
?>
در بخش بعدی در مورد یک عملیات دیگر روی آرایه ها یعنی حذف عنصر از آرایه صحبت خواهیم کرد.
<?php
$array = [1,2,3];
print_r($array);
array_push($array, 5, 6); // Pushing 5 and 6 at the end of $array
print_r($array); 
?>

افزودن و جایگزین کردن مقادیر در آرایه به صورت تصادفی

برای اضافه یا جایگزین کردن مقادیر در بخش های مختلف آرایه، با استفاده از کلید، می توانید به بخش مورد نظر دسترسی پیدا کرده و مقداری را به آن نسبت دهید. نحوه نوشتن کد این بخش در تصویر زیر نمایش داده شده است:
<?php
$arrayName[key]=value;
?>
 • اگر از یک کلید قدیمی برای تخصیص مقدار استفاده کنید، مقدار جدید جایگزین مقدار قبلی خواهد شد.
 • اگر از یک کلید جدید برای تخصیص مقدار استفاده کنید، یک کلید جدید در آرایه ساخته خواهد شد.
قطعه کد زیر نحوه انجام این کار را در PHP نمایش می دهد.
<?php
$arr=array(1,3,5,7,9);
$arr[23]=71; // adding a new key and its assocaited value
print_r($arr);

$arr[2]=22; // replacing an old value at 2nd index
print_r($arr);
?>
در بخش بعدی در مورد یک عملیات دیگر روی آرایه ها یعنی حذف عنصر از آرایه صحبت خواهیم کرد.

افزودن عنصر به انتهای آرایه

برخی مواقع می خواهیم بدون تغییر هیچ کدام از عناصر فعلی موجود در آرایه، عنصری به انتها آرایه اضافه کنیم. در این شرایط می توانید از تابع ()array_push استفاده کنید.این تابع یک یا چند عنصر را در انتهای آرایه هل می دهد. تمام کلید های عددی آرایه یکسان می مانند و کلیدهای عناصر جدید باتوجه به وضعیت قبلی آرایه ساخته می شوند.

استفاده از ()array_push

این تابع نیز دو یا چند پارامتر ورودی دارد. پارامتر اول نام آرایه و پارامترهای بعدی عناصری هستند که می خواهیم به انتهای آرایه اضافه کنیم.تصویر زیر مثالی از اضافه کردن عناصر به انتهای آرایه است:برای درک بهتر این موضوع قطعه کد زیر را اجرا کنید:
<?php
$array = [1,2,3];
print_r($array);
array_push($array, 5, 6); // Pushing 5 and 6 at the end of $array
print_r($array); 
?>

افزودن و جایگزین کردن مقادیر در آرایه به صورت تصادفی

برای اضافه یا جایگزین کردن مقادیر در بخش های مختلف آرایه، با استفاده از کلید، می توانید به بخش مورد نظر دسترسی پیدا کرده و مقداری را به آن نسبت دهید. نحوه نوشتن کد این بخش در تصویر زیر نمایش داده شده است:
<?php
$arrayName[key]=value;
?>
 • اگر از یک کلید قدیمی برای تخصیص مقدار استفاده کنید، مقدار جدید جایگزین مقدار قبلی خواهد شد.
 • اگر از یک کلید جدید برای تخصیص مقدار استفاده کنید، یک کلید جدید در آرایه ساخته خواهد شد.
قطعه کد زیر نحوه انجام این کار را در PHP نمایش می دهد.
<?php
$arr=array(1,3,5,7,9);
$arr[23]=71; // adding a new key and its assocaited value
print_r($arr);

$arr[2]=22; // replacing an old value at 2nd index
print_r($arr);
?>
در بخش بعدی در مورد یک عملیات دیگر روی آرایه ها یعنی حذف عنصر از آرایه صحبت خواهیم کرد.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا