php

جلسه ۴۵: آرایه ها قسمت ۵ در php

در این بخش می خواهیم در مورد یک عملیات مهمروی آرایه ها، یعنی حذف عناصر از آرایه ها صحبت کنیم. سرفصل مباحث این جلسه به شرح زیر می باشد:

  • حذف عناصر از آرایه های شاخص دار
  • حذف عناصر از آرایه های انجمنی

در PHP از تابع داخلی ()unset برای حذف یک عنصر از آرایه استفاده می کنند.

حذف عناصر از آرایه های شاخص دار

تعیین یک عنصر آرایه به عنوان پارامتر ورودی تابع ()unset عنصر را از آرایه شاخص دار حذف می کند. در بخش زیر کدی برای حذف عنصر در شاخص ۱ آرایه fruit$ مشاهده می کنید:

<?php
$fruit = array("bananas", "apples", "peaches");
unset($fruit[1]);
print_r($fruit);
?>

این کد apples رو از لیست حذف می کند ولی توجه کنید که تابع unset تغییری در کلید عناصر باقی مانده ایجاد نمی کند. بنابراین پس از اجرای کد، fruits$ شامل شاخص های ۰ و ۲ خواهد بود. اگر تلاشی برای دسترسی به مقدار موجود در شاخص ۱ انجام دهید، با خطای این شاخص وجود ندارد مواجه خواهید شد.

حذف عناصر از آرایه های انجمنی

تعیین یک عنصر آرایه انجمنی به عنوان پارامتر ورودی تابع ()unset، آن عنصر را از آرایه انجمنی حذف می کند. در بخش زیر کدی برای حذف مقداری با شاخص ۳ در آرایه fruit$ مشاهده می کنید:

<?php
$fruit = array('first'=>'banana', 'second'=>'apple', 'third'=>'peaches');
unset($fruit['third']);
print_r($fruit);
?>

کد unset($fruits[‘third’]) مقدار peaches را از لیست حذف می کند ولی توجه داشته باشید که تابع ()unset تغییری در کلید های عناصر باقی مانده ایجاد نمی کند. بنابراین پس از اجرای کد fruit$ شامل دو کلید خواهد بود. هر تلاشی برای دسترسی به مقدار موجود در کلید ۳، با خطای این کلید وجود ندارد مواجه خواهد شد. کد unset($fruits) مقدار متغیر را حذف می کند بنابراین کل آرایه را نیز حذف می کند. این به این معناست که هیچ کدام از عناصر آرایه دیگر قابل دسترسی نخواهند بود. توجه: از تابع unset می توان برای از بین بردن تک متغیر ها نیز استفاده کرد. در بخش بعدی در مورد نحوه مرتب سازی آرایه ها در PHP صحبت خواهیم کرد.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا