php

جلسه ۴۷: آرایه ها قسمت ۷ در php

<?php
$a1 = array("red","green");
print_r($a1);
$a2 = array("blue","yellow");
print_r($a2);
$a3=array("black");
print_r($a3);
print_r(array_merge($a1,$a2,$a3));
?>

آرایه های انجمنی

در آرایه های انجمنی، تابع ()array_merge عناصر یک یا چند آرایه را (صرف نظر از نوع داده داخل آنها) با هم ادغام می کند. و این کار به این صورت انجام می شود که مقادیر در انتهای یک عنصر اضافه می شود تا به عنصر بعدی برسد و آرایه حاصل را برمیگرداند. اگر آرایه های ورودی دارای کلیدهای رشته ای یکسان باشند، مقادیر جدید جایگزین مقادیر قبلی می شوند.

برای اینکه با نحوه کار این تابع آشنا شوید، قطعه کد زیر را اجرا کنید.

<?php
$a1=array("a"=>"red","b"=>"green");
$a2=array("c"=>"blue","b"=>"yellow");
$a3=array("e"=>3);
print_r(array_merge($a1,$a2,$a3));
?>

حالا که با آرایه ها آشنا شدید، بیایید تا در بخش بعدی به تعدادی سوال جواب دهیم.

ادغام آرایه ها

سرفصل مباحث این جلسه به شرح زیر می باشد:

  • تابع ()array_merge
  • آرایه های شاخص دار
  • آرایه های انجمنی

تابع ()array_merge

()array_merge یک تابع داخلی در PHP است. این راحت ترین روش ادغام دو یا چند آرایه است. این تابع قابلیت دریافت پارامتر های وردی بسیاری را دارد و در نهایت آرایه ادغام شده را برمیگرداند.

آرایه های شاخص دار

برای آرایه های شاخص دار، تابع ()array_merge عناصر یک یا چند آرایه را ادغام می کند. مقادیر بعدی، مقادیر اصلی را بازنویسی نمی کنند بلکه مانند یک آرایه شاخص دار در ادامه آنها نوشته می شوند. مقادیر آرایه ورودی شاخص دار توسط کلیدهایی که از صفر شروع شده و مقدارشان افزایش می یابد، شماره گذاری می شوند.

برای اینکه با نحوه کار این تابع آشنا شوید، قطعه کد زیر را اجرا کنید.

<?php
$a1 = array("red","green");
print_r($a1);
$a2 = array("blue","yellow");
print_r($a2);
$a3=array("black");
print_r($a3);
print_r(array_merge($a1,$a2,$a3));
?>

آرایه های انجمنی

در آرایه های انجمنی، تابع ()array_merge عناصر یک یا چند آرایه را (صرف نظر از نوع داده داخل آنها) با هم ادغام می کند. و این کار به این صورت انجام می شود که مقادیر در انتهای یک عنصر اضافه می شود تا به عنصر بعدی برسد و آرایه حاصل را برمیگرداند. اگر آرایه های ورودی دارای کلیدهای رشته ای یکسان باشند، مقادیر جدید جایگزین مقادیر قبلی می شوند.

برای اینکه با نحوه کار این تابع آشنا شوید، قطعه کد زیر را اجرا کنید.

<?php
$a1=array("a"=>"red","b"=>"green");
$a2=array("c"=>"blue","b"=>"yellow");
$a3=array("e"=>3);
print_r(array_merge($a1,$a2,$a3));
?>

حالا که با آرایه ها آشنا شدید، بیایید تا در بخش بعدی به تعدادی سوال جواب دهیم.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا