php

جلسه ۴۸: آرایه ها قسمت ۸ در php

امتحان دوم

0
ایجاد شده در

Quiz 13

1 / 7

تابع ()array_unshift

2 / 7

تابع array_push

3 / 7

خروجی کد زیر چه خواهد بود؟

<?php$arr = array(2,4,5,9);array_unshift($arr, 14, 15);print_r($arr);?>

4 / 7

خروجی کد زیر چه خواهد بود؟

<?php$arr = array(2,4,5,9);array_push($arr, 14, 15);print_r($arr);?>

5 / 7

خروجی کد زیر چه خواهد بود؟

<?php$arr=array(1,3,5,7,9,11);unset($arr[3]);print_r($arr);?>

6 / 7

خروجی کد زیر چه خواهد بود؟

<?php$numbers = array(-22, 4, 1, 20, 0, -44);sort($numbers);print_r($numbers);?>

7 / 7

خروجی کد زیر چه خواهد بود؟

<?php$numbers = array(-22, 4, 1, 20, 0,-44);ksort($numbers);print_r($numbers);?>

امتیاز شما

میانگین امتیازها 0%

0%

در بخش بعدی در مورد کلاس ها و ارث بری صحبت خواهیم کرد.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا