جاوا

جلسه ۶۴: آزمون بکارگیری روش بازگشتی برای رشته ها در جاوا

این آزمون دانش شما در زمینه بکارگیری روش بازگشتی برای رشته ها را می آزماید.

1
ایجاد شده در

Quiz 32

1 / 2

خروجی کد زیر گزینه است:

public static int totalVowels(String text, int len, int index) {  int count = 0;  if (len == 0) {    return 0;  }  char single = Character.toUpperCase(text.charAt(index));  if (single == 'A' || single == 'E' || single == 'I' || single == 'O' || single == 'U') {    count++;  }  return count + totalVowels(text, len-1, index+1);}public static void main(String args[]){            String text = "thisisrecursion";     int cnt = 0;     cnt = recursiveFunc(text, text.length, 0);     System.out.println(cnt);}

2 / 2

هدف از تکه کد زیر معکوس کردن رشته ورودی است:

public static String reverseString(String myStr) {  // Base case  if (myStr.isEmpty()) {    return myStr;  }  // Recursive case  else {    return reverseString(myStr.substring(1)) + myStr.charAt(0);  }}

شرط حالت پایه برای کد بالا در کدام گزینه است:

امتیاز شما

میانگین امتیازها 50%

0%

حالا که آزمون را کامل کردید ، به جلسه بعدی بروید و بکارگیری روش بازگشتی برای آرایه ها را نیز ببینید.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا