جاوا

جلسه ۱۳: دستورات شرطی در جاوا

در این جلسه نحوه استفاده از دستورات if را در جاوا می آموزید. با بکارگیری کلمه کلیدی if می توانید برای اجرای دستورات داخل یک بلوک از کد شرطی قرار دهید تا دستورات داخل بلوک فقط در صورت برآورده شدن شرط مورد نظر شما اجرا شود. شرطی که برای if استفاده می شود یک عبارت بولی است که می تواند مقدار true یا false برگرداند. فقط در صورت true شدن مقدار عبارت بولی شرط برآورده می شود و کدهای داخل بلوک if اجرا می شود. نحو (syntax) مورد استفاده برای بلوک if دقیقاً مانند C یا Javascript است: عبارت شرطی باید در پرانتز بسته شود ، و عباراتی که قرار است اجرا شود باید در آکولاد باشد. اگر با آن زبان ها آشنا هستید ، ممکن است بخواهید از مطالعه این بخش صرف نظر کنید.در زیر چند نمونه از کاربرد if در جاوا می بینید:
class IfExamples {
 public static void main(String args[]) {
  if(true) {
   System.out.println("This code gets executed.");
  }
  if(false) {
   System.out.println("This code does not.");
  }
  
  if(5 > 3) {
   System.out.println("This code gets executed, too.");
  }
  
  if(3 > 5) {
   System.out.println("This code does not.");
  }
 }
}

عبارات else و else if

مانند سایر زبان ها جاوا نیز دستورات if و else if دارد. در جاوا نیز این دستورات مانند سایر زبان ها کار می کنند. (پایتون از elif استفاده می کند ، اما مانند C و Javascript ، جاوا از نحو else if استفاده می کند.). در صورتی که مقدار عبارت شرطی true شود بلوک if و در صورتی که مقدار عبارت شرطی false شود بلوک else اجرا می شود.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا