php

جلسه ۱۷: دستور Switch در php

در این بخش با استفاده از مثال به توضیح دستور switch می پردازیم.سرفصل مباحث این جلسه به شرح زیر می باشد:
 • ساختار switch case
 • مثال
  • توضیحات

ساختار switch case

به طور معمول این امر زمانی موردنیاز است که نیاز داشته باشیم براساس مقادیر مختلف یک عبارت خاص، اقدامات متفاوتی انجام دهیم. ساختار اصلی یک switch case به صورت زیر است:
<?php
switch (expression)
{
 case constant-expression: 
   statement; //statement(s) execute if constant-expression is true
   break; //exit the switch block 
 default: //the code inside default is run when no other cases match
   statement;
   break;
}
?>
 • در قطعه کد بالا، عبارت مورد نظر (expression) می تواند مقادیر متعددی داشته باشد:
  • رشته (String)
  • عدد صحیح (integer)
 • بخشی از case که شامل عبارت ثابت ورودی (constant-expression) می شود نیز میتواند مقادیر زیر را داشته باشد:
  • یک ثبات (  constant )
  • عبارتی که منجر به یک ثبات (constant) می شود.
 • این دستور تصمیم می گیرد که کنترل باید به کدام دستور منتقل شود.
 • بخش پیش فرض(default) اختیاری است و تنها زمانی که هیچ کدام از constant-expression ها با عبارات (expression) منطبق نباشند، اجرا می شود.
 • از دستور break در انتهای هر بلوک برای جلوگیری از اجرای خودکار case بعدی استفاده می شود.

مثال

در مثال زیر، دستور switch پیاده سازی شده است:
<?php

$x = 2; //change value of x to see output for different cases

switch ($x) {
 case 1: //is x=1?
  echo "Your value for case 1 is $x";
  break;
 case 2: //is x=2?
  echo "Your value for case 2 is $x";
  break;
 default: //executed if neither case 1 nor case 2 are executed
  echo "Your value in default case is $x";
  break;
}

?>

توضیحات

در قطعه کد بالا:
 • در خط سوم مقدار متغیر x برابر ۲ است.
 • در خط پنجم تابع switch با مقدار x ای که به آن ارسال شده است، فراخوانی می شود.
 • همانطور که در خط نهم دیدیم، مقدار x، ۲ است بنابراین case 2 اجرا شده و your input for case 2 is: 2 را در کنسول نمایش می دهد.
برای اجرای موارد مختلف این دستور switch، می توانید مقدار x را در کد بالا تغییر دهید.
 • اگر مقدار x را برابر ۱ قرار دهید، switch case 1 اجرا می شود.
 • اگر مقدار x را برابر هر عددی جز ۱ و ۲ قرار دهیم، default case اجرا می شود.
شکل زیر نحوه وقوع این فرآیند را با استفاده از flow chart نمایش می دهد:

در بخش های بعدی در مورد عملگرهای سه گانه که بخش شیرین کدهای PHP است صحبت خواهیم کرد.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا