جاوا

جلسه ۱۲: عملگرهای شرطی و منطقی در جاوا

class BooleanValues {
 public static void main(String[] args) {
  boolean b = true;
  System.out.println(b);
  System.out.println(false);
 }
}

عملگرهای شرطی: < , > , =< , => , == , =!</h2> اپراتورهای شرطی جاوا دقیقاً مشابه سایر زبانهای برنامه نویسی متداول کار می کنند. می توانید int ، double و رشته ها را با هم مقایسه کنید و یک مقدار true یا false بدست آورید.

یک خطای کد نویسی بسیار رایج در جاوا استفاده از = بجای == است: اختصاص مقداری به یک متغیر زمانی که قصد آزمایش مقدار آن متغیر را داشتید. مراقب باشید – کامپایلر جاوا این خطا را برای شما نمی گیرد و ممکن است با خطای منطقی در زمان اجرای برنامه مواجه شوید:
class AssignmentError {
 public static void main(String args[]) {
  int x = 5;
  System.out.println(x = 4);
 }
}

عملگرهای منطقی: && ، || ، و!

عملگر «و» (and) به صورت && در جاوا نوشته می شود. تنها اگر هر دو عملوند درست باشند این عملگر مقدار true بر می گرداند در غیر این صورت این عملگر مقدار false بر می گرداند. عملگر «یا» (or) به صورت || در جاوا نوشته می شود. همانطور که انتظار دارید در جاوا عملکرد این عملگر مانند سایر زبان ها است. عملگر || فقط در صورتی مقدار false برمی گرداند که هر دو عملوند آن نادرست باشند در غیر این صورت || مقدار true بر می گرداند. عملگر «نفی» به صورت ! در جاوا نوشته می شود. برخلاف عملگر های and و or که دو عملوند دارند ، عملگر not فقط یک عملوند دارد که پس از علامت ! قرار می گیرد و مقدار آن نفی می شود. یعنی اگر عملوند true باشد نتیجه false و اگر عملوند false باشد نتیجه true می شود.در این جلسه می آموزید که چگونه از مقادیر boolean در جاوا استفاده کنید ، ابزاری ضروری برای حلقه ها و دستورات شرطی.یک متغیر بولی فقط می تواند مقدار true یا مقدار false داشته باشد. مقادیر بولی هنگام اجرای دستورات تکراری یا شرطی خیلی مفید هستند.توجه داشته باشید که مقادیر true و false در جاوا برخلاف Python با حروف کوچک نوشته می شوند.
class BooleanValues {
 public static void main(String[] args) {
  boolean b = true;
  System.out.println(b);
  System.out.println(false);
 }
}

عملگرهای شرطی: < , > , =< , => , == , =!</h2> اپراتورهای شرطی جاوا دقیقاً مشابه سایر زبانهای برنامه نویسی متداول کار می کنند. می توانید int ، double و رشته ها را با هم مقایسه کنید و یک مقدار true یا false بدست آورید.

یک خطای کد نویسی بسیار رایج در جاوا استفاده از = بجای == است: اختصاص مقداری به یک متغیر زمانی که قصد آزمایش مقدار آن متغیر را داشتید. مراقب باشید – کامپایلر جاوا این خطا را برای شما نمی گیرد و ممکن است با خطای منطقی در زمان اجرای برنامه مواجه شوید:
class AssignmentError {
 public static void main(String args[]) {
  int x = 5;
  System.out.println(x = 4);
 }
}

عملگرهای منطقی: && ، || ، و!

عملگر «و» (and) به صورت && در جاوا نوشته می شود. تنها اگر هر دو عملوند درست باشند این عملگر مقدار true بر می گرداند در غیر این صورت این عملگر مقدار false بر می گرداند. عملگر «یا» (or) به صورت || در جاوا نوشته می شود. همانطور که انتظار دارید در جاوا عملکرد این عملگر مانند سایر زبان ها است. عملگر || فقط در صورتی مقدار false برمی گرداند که هر دو عملوند آن نادرست باشند در غیر این صورت || مقدار true بر می گرداند. عملگر «نفی» به صورت ! در جاوا نوشته می شود. برخلاف عملگر های and و or که دو عملوند دارند ، عملگر not فقط یک عملوند دارد که پس از علامت ! قرار می گیرد و مقدار آن نفی می شود. یعنی اگر عملوند true باشد نتیجه false و اگر عملوند false باشد نتیجه true می شود.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا