پایتون

جلسه ۷: عملگرهای محاسباتی در پایتون

در این درس یاد خواهیم گرفت که چگونه محاسبات ریاضی را با استفاده از عملگرهای محاسباتی انجام دهیم.

در جدول زیر عملگرهای اساسی محاسباتی را به ترتیب تقدم در محاسبه میبینید. عملگرهایی که بالاتر هستند زودتر انجام(محاسبه) میشوند.

جمع:

میتوان با استفاده از عملگر + دو عدد را با یکدیگر جمع کرد.

print(10 + 5)

float1 = 13.65
float2 = 3.40
print(float1 + float2)

num = 20
flt = 10.5
print(num + flt)

در خط ۹ از کد بالا میبینیم که جمع یک عدد integer با یک عدد floating-point خروجی floating-point را برای ما تولید کرده است. پایتون به طور خودکار عدد integer را به عدد floating-point تبدیل میکند. و این امر برای عملگرهای محاسباتی دیگر نیز، صادق است.

تفریق

میتوان با استفاده از عملگر – یک عدد را از عدد دیگر کم کرد.

print(10 - 5)

float1 = -18.678
float2 = 3.55
print(float1 - float2)

num = 20
flt = 10.5
print(num - flt)

ضرب

عملگر ضرب دو عدد در پایتون * است.

print(40 * 10)

float1 = 5.5
float2 = 4.5
print(float1 * float2)

print(10.2 * 3)

تقسیم

برای تقسیم دو عدد از عملگر / استفاده میکنیم.

print(40 / 10)

float1 = 5.5
float2 = 4.5
print(float1 / float2)
print(12.4 / 2)

عملگر تقسیم همیشه خروجی floating-point برای ما خواهد ساخت.

تقسیم همراه با گرد سازی

در یک تقسیم همراه با گرد سازی، نتیجه تقسیم به کوچک ترین عدد integer گرد میشود. که نام دیگر آن integer division یا تقسیم صحیح است. برای این عملیات از عملگر // استفاده می‌شود.

print(43 // 10)

float1 = 5.5
float2 = 4.5
print(5.5 // 4.5)
print(12.4 // 2)

برعکس تقسیم عادی، تقسیم همراه با گردسازی اگر صورت و مخرج کسر integer باشند، خروجی، integer خواهد بود.

باقی‌مانده

برای محاسبه باقی مانده یک عدد نسبت به عدد دیگر میتوان از عملگر ٪ استفاده کرد.

print(10 % 2)

twenty_eight = 28
print(twenty_eight % 10)

print(-28 % 10)  # The remainder is positive if the right-hand operand is positive
print(28 % -10)  # The remainder is negative if the right-hand operand is negative
print(34.4 % 2.5)  # The remainder can be a float

تقدم عملگرها

محاسبه یک عبارتی که تعداد مختلفی از عملگرها را دارد، بر اساس تقدم عملگرها انجام میشود.(جدول مطرح شده بالا). اگر اپراتور ها دارای اولویت یکسانی باشند، محاسبه از عملگر سمت چپ شروع میشود.

# Different precedence
print(10 - 3 * 2)  # Multiplication computed first, followed by subtraction

# Same precedence
print(3 * 20 / 5)  # Multiplication computed first, followed by division
print(3 / 20 * 5)  # Division computed first, followed by multiplication

پرانتز

عبارتی که داخل پرانتر قرار بگیرد اولویت محاسبه بالاتری دارد و این کار بدون توجه به قوانین تقدم عملگرها است.

print((10 - 3) * 2)  # Subtraction occurs first
print((18 + 2) / (10 % 8))

با استفاده از عملگرهایی که در بالا گفته شد، ما میتوانیم عبارت‌های محاسباتی پیچیده‌ای را محاسبه کنیم! به خاطر داشته باشید که ما فقط محدود به این عملگرها نیستیم.ابزارهای محاسباتی بیشمار دیگری هم در اختیار ماست، که به زودی با برخی دیگر از آن ها آشنا خواهیم شد.

درس بعدی در مورد عملگرهای مقایسه‌ای است.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا