پایتون

جلسه ۸: عملگرهای مقایسه‌گر در پایتون

در این درس ما یاد میگیریم که چگونه عملیات‌های مقایسه را با استفاده از عملگرهای معرفی شده انجام بدیم.

برای مقایسه مقادیر از منظر ریاضیاتی می‌توان از عملگرهای مقایسه‌گر استفاده کرد.در جدول زیر این عملگرها را مشاهده میکنید:

مقایسه‌ها

نتیجه یک عمل مقایسه همیشه یک مقدار bool خواهد بود. اگر آن مقایسه درست باشد خروجی bool به صورت True است، در غیر اینصورت مقدار خروجی False خواهد بود.

عملگرهای == و =! مقادیر دو عملوند را با هم مقایسه میکند. در حالی که عملگرهایی نظیر is و is not دو عملوند را از نظر اینکه از یک شی هستند، مقایسه میکند. ما هنوز نیازی به بررسی دقیق این‌ها نداریم اما بعدا کاربردهایی را خواهیم داشت.

حالا تعدادی مثال در این زمینه ببینیم:

num1 = 5
num2 = 10
num3 = 10
print(num2 > num1)  # 10 is greater than 5
print(num1 > num2)  # 5 is not greater than 10

print(num2 == num3)  # Both have the same value
print(num3 != num1)  # Both have different values

print(3 + 10 == 5 + 5)  # Both are not equal
print(3 <= 2)  # 3 is not less than or equal to 2

در خط ۴ از کد بالا num2 از num1 بزرگ‌تر است پس نتیجه مقایسه True خواهد بود. در حالت دیگری به عنوان مثال در خط پنج، چون مقایسه نادرست است نتیجه False است.

در درس بعدی در مورد عملگرهای نسبت دادنی (Assignment opertion) یاد خواهیم گرفت.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا