php

جلسه ۱۰: عملگر های حسابی در php

در این بخش در مورد عملگر های حسابی و چگونگی انجام عملیات حسابی با استفاده از آنها در زبان PHP صحبت خواهیم کرد.

سرفصل مباحث این جلسه به شرح زیر می باشد:

  • عملگر های باینری
  • عملگر های یگانی (Unary)
  • تمرینی در مورد عملگر های حسابی

همانطور که از نام عملگر های حسابی مشخص است، از آنها برای انجام محاسبات ساده استفاده می شود. این عملگر ها خود دو نوع دارند:

  • عملگر های باینری
  • عملگر های یگانی

عملگر های باینری

عملگر های باینری عملگر هایی هستند که دو مقدار را دریافت کرده و روی آنها عملیات های محاسباتی انجام می دهند.

در جدول زیر انواع عملگر های حسابی و عملکرد آنها آمده است.

عملگر %، میزان باقی مانده تقسیم $a بر $b را بر می گرداند.

برای مشاهده نحوه کار عملگر های حسابی در PHP، کد زیر را اجرا کنید.

<?php
$a = 18;
$b = 4;
echo "$a + $b = " . ($a + $b); //addition
echo "\n";
echo "$a - $b = " . ($a - $b); //subtraction
echo "\n";
echo "($a * $b) = " . ($a * $b); //multiplication
echo "\n";
echo "$a / $b = " . ($a / $b); //division
echo "\n";
echo "$a % $b = " . ($a % $b); //modulus
echo "\n";
?>

اپراتور های یگانی (Unary)

عملگر های یگانی، عملگر هایی هستند که عملیات حسابی را تنها روی یک مقدار انجام می دهند.

 

دو نوع عملگر یگانی داریم که به شرح زیر می باشند:

  • عملگر افزایش: ++
  • عملگر کاهش: —

با استفاده از عملگر ++، می توانیم مقدار متغیر ها یک عدد افزایش دهیم و با استفاده از عملگر — نیز می توانیم مقدار متغیر را یک عدد کاهش دهیم. این عملگر ها می توانند برای تقدم عملگر ها و یا ایجاد ترتیب و توالی آنها در اجرای کد استفاده شوند. مثالی از این بخش در تصویر زیر آمده است:

<?php
$i = 1;
echo $i . "\n"; // Prints 1
// Pre-increment operator increments $i by one, then returns $i
echo ++$i . "\n"; // Prints 2
// Pre-decrement operator decrements $i by one, then returns $i
echo --$i . "\n"; // Prints 1
// Post-increment operator returns $i, then increments $i by one
echo $i++ . "\n"; // Prints 1 (but $i value is now 2)
// Post-decrement operator returns $i, then decrements $i by one
echo $i-- . "\n"; // Prints 2 (but $i value is now 1)
?>

تمرینی در مورد عملگر های حسابی

1
ایجاد شده در

Quiz 5

1 / 1

خروجی کد زیر چیست؟

<?php$myvar = 5;echo $myvar++;?>

امتیاز شما

میانگین امتیازها 0%

0%

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا