php

جلسه ۴: متغیر ها و انواع داده در php

در این بخش می خواهیم در مورد نحوه استفاده از متغیر ها برای ذخیره داده و انواع متغیر ها و داده ها صحبت کنیم.

سرفصل مباحث این جلسه به شرح زیر می باشد:

 • متغیر ها (Variables)
 • انواع داده (Data Type)
  • Null
  • Boolean
  • Integer
  • Float
  • Array
  • String

متغیر ها

در تمامی زبان های برنامه نویسی، متغیر در واقع بخشی از حافظه کامپیوتر است که نام گذاری شده و حاوی اطلاعات است. متغیر ها یکی از بخش های اساسی برنامه های کامپیوتری هستند. در PHP، با استفاده از علامت $ می توانید متغیر ها را اعلان کنید. در واقع نام متغیر با این علامت شروع شده و در کنار آن نام مورد نظر شما قرار می گیرد. ( مانند $myVariable)

برنامه PHP زیر را در نظر بگیرید. در این برنامه ما داده ها را در دو متغیر ذخیره کرده و سپس آنها را چاپ می کنیم. متغیر $str شامل یک رشته(String) و متغیر $numشامل نوع داده عددی(Integer) است. در بخش های بعدی درس راجع به انواع داده String و Integer بیشتر صحبت می کنیم.

<?php
$str = "I will be back by";
$num = 5;
 
echo $str;
echo " "; // Output: I will be back by
echo $num; // Output: 5
?>

انواع داده

در کنار نام متغیر ها، ممکن است اندازه آنها نیز متفاوت باشند. در بیشتر زبان های برنامه نویسی (مانند ++C و جاوا) می توانید از انواع داده های مختلفی برای متغیر ها استفاده کنید. هرچند در زبان PHP، تعریف مشخصی از نوع داده نداریم ولی باتوجه به نوع مقداری که به متغیر اختصاص داده ایم، می توان نوع متغیر را مشخص کرد.

انواع مختلفی از انواع داده برای اهداف مختلف وجود دارند که شامل null، boolean، integer، float، string، object و آرایه (Array) می شوند. در اینجا یک بررسی اجمالی از انواع داده ها خواهیم داشت. برای مشاهده مستندات دقیق تر و مثال های بیشتر به اسناد موجود در سایت PHP مراجعه کنید.

Null

مقدار null را می توان به هر متغیری اختصاص داد و نشان دهنده این است که متغیر مورد نظر هیچ مقداری ندارد.

<?php
$foo = null;
?>

با اختصاص دادن مقدار null به متغیر، در واقع آن را فاقد اعتبار کرده ایم و در صورت استفاده از آن، مقدارش تعریف نشده و یا باطل در نظر گرفته می شود. متغیر از حافظه پاک شده و توسط جمع کننده زباله، حذف می شود.

Boolean

این ساده ترین نوع متغیر است که تنها دو مقدار درست و نادرست را می پذیرد.

<?php
$foo = true;
$bar = false;
?>

می توان از نوع داده Boolean در جریان کد استفاده کرد. به طور مثال به کدی که زیر این بخش آمده است توجه کنید. در صورت عدم آشنایی با متن کد داده شده، می توانید در جلسات بعدی در مورد if-else Statement ها بیشتر بخوانید.

<?php
// ignore the if and else for now. We'll study more about them later.
$foo = true;
if ($foo) {
  echo "true";
} else {
  echo "false";
}
?>

Integer

نوع داده integer در واقع یک عدد منفی یا مثبت است. از این نوع داده می توان برای هر پایه عددی (مانند دسیمال، اوکتال و…) استفاده کرد. اندازه یک integer به پلتفورم مورد استفاده بستگی دارد.

زبان PHP از اعداد بدون علامت پشتیبانی نمی کند. یعنی هر عدد صحیح می تواند مثبت یا منفی باشد چرا که هر integer حاوی اطلاعاتی مبنی بر مثبت و منفی بودن عدد است. کد برنامه ای که در ادامه آمده را در نظر بگیرید.

<?php
$negative = -3; // negative
$zero = 0; // zero (can also be null or false (as boolean)
$positive = 123; // positive decimal
$zeroPos = 0123; //0 prefix is used to specify octal - octal value = 83 decimal
$hex = 0xAB; //0x prefix is used to specify hexadecimal - hexadecimal value = 171 decimal
$bin = 0b1010; // 0b prefix is used to specify binary - binary value = 10 decimal
var_dump($negative, $zero, $positive, $zeroPos, $hex, $bin); 
?>

Float

اعداد ممیز شناور "doubles" و یا به طور ساده تر "floats" نامیده شده و در واقع همان اعداد اعشاری هستند.

<?php
$foo1 = 1.23;
$foo2 = 10.0;
$bar1 = -INF; // -INF refers to negative infinity
$bar2 = NAN; // NAN stands for 'Not a Number'
var_dump($foo1,$foo2,$bar1,$bar2);
?>

Array

یک آرایه مانند لیستی از مقادیر است. ساده ترین نوع آرایه توسط integer ها شاخص گذاری شده و بر اساس همان شاخص ها مرتب می شود و همواره اولین خانه آرایه از شاخص ۰ شروع می شود.

<?php
$foo = array(1, 2, 3); // An array of integers created using array fucntion
$bar = ["A", true, 123 => 5]; // Short array syntax, PHP 5.4+
echo $bar[0]; // Returns "A"
echo "\n";
echo $bar[1]; // Returns 1 for true
echo "\n";
echo $bar[123]; // Returns 5
// echo $bar[1234]; // uncommenting this line will give an error because 1234 is inaccessable
?>

آرایه ها می توانند کلید هایی به جز شاخص integer را به یک مقدار مرتبط کنند. در PHP تمامی آرایه ها در پشت صحنه، آرایه های انجمنی هستند ولی وقتی به طور صریح و مستقیم به آرایه های انجمنی اشاره می کنیم، منظورمان آرایه ای است که یک یا چند کلید آن integer نباشد.

<?php
$array = array();
$array["foo"] = "bar";
$array["bar"] = "quux";
$array[42] = "hello";
echo $array["foo"]; // Outputs "bar"
echo "\n";
echo $array["bar"]; // Outputs "quux"
echo "\n";
echo $array[42]; // Outputs "hello"
?>

ما در فصل آرایه ها در PHP، آرایه ها را با جزئیات بیشتری بررسی خواهیم کرد.

String

یک رشته (String) مانند آرایه ای از کاراکتر ها است. رشته نیز مانند آرایه ها می تواند دارای شاخص هایی باشد که هر کدام شاخص های مخصوص خود را برگردانند.

<?php
$foo = "I am a string";
echo $foo; // outputs "I am a string"
echo "\n";
echo $foo[3]; // Prints 'm', the third character of the string in $foo.
?>

در فصل رشته(String)، رشته ها را با جزئیات بیشتری بررسی خواهیم کرد.

کل روند تخصیص متغیر ها و ذخیره سازی داده ها در آنها، در شکل زیر خلاصه می شود.

حالا که همه چیز را در مورد متغیر ها و انواع داده فراگرفتید، در جلسه بعد یک امتحان کوچک خواهیم داشت.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا